Zgłoś firmę
TARGI PRACY Offerty 2017
Najbliższe targi pracy
HALA ŁUCZNICZKA - 16.11.2017 Bydgoszcz
KONSULTACJE

W naszej strefie konsultacyjnej spotkasz ekspertów i porozmawiasz na ważne tematy związane z funkcjonowaniem na rynku pracy.   

 

 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy
 
Punkt konsultacyjny – doradca zawodowy
 
Zapraszamy do odbycia konsultacji z doradcą zawodowym. Na miejscu będzie można skonsultować przyniesione dokumenty aplikacyjne i dokonać ich korekty. Ponadto będzie możliwość otrzymania porady na temat tego jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy, będą miały okazję otrzymać informacje odnośnie  instytucji wspierających działalność gospodarczą i źródeł wsparcia finansowego.
 
CIiPKZ to komórka organizacyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu specjalizująca się w świadczeniu profesjonalnego poradnictwa i informacji zawodowej. Pracownicy tej instytucji udzielają pomocy w zakresie m.in.: wyboru zawodu, miejsca pracy i planowania rozwoju zawodowego. Ponadto przygotowują do rozmowy kwalifikacyjnej, udzielają informacji nt zakładania własnej firmy oraz dają wsparcie osobom w trudnych sytuacjach zawodowych oraz społecznych. Pomagają również w rozwoju kompetencji miękkich. Na miejscu można  uzyskać wiele cennych informacji dot. lokalnego rynku pracy.
 
 
 
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
 
Punkt konsultacyjny – porady prawne
 
Zapraszamy do skorzystania z porad z zakresu: prawo pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, legalność zatrudnienia w ramach kampanii informacyjnej „Pracuję legalnie”.
 
Państwowa Inspekcja Pracy to organ powołany w celu sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. W szczególności dotyczy to przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
 
 
 
AIP Bydgoszcz/Toruń, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 
Punkt Informacyjny
 
Zapraszamy do odwiedzenia punktu informacyjnego AIP, w którym uzyskacie cenne informacje dotyczące tego, jak działa inkubator oraz jakie korzyści daje firma założona w jego strukturach.
 
Punkt konsultacyjny  - porady
 
Ponadto otrzymacie porady z zakresu: jak założyć start up (pomoc przy wypełnianiu dokumentów). Na miejscu będzie również możliwość skonsultowania własnego pomysłu biznesowego.
 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości umożliwiają przetestowanie pomysłu na biznes bez ryzyka, zbędnej biurokracji i wysokich kosztów. Program „Firma w AIP” funkcjonuje na rynku od 2004 roku. Fundacja wspiera start-upy w trzech fundamentalnych obszarach: społeczność, firma i wiedza. AIP umożliwia rozwijanie swojego biznesu i wymiany doświadczeń w trakcie bezpłatnych szkoleń oraz spotkań społecznościowych. Startupowcy otrzymują wsparcie w zakresie prawnym i księgowym.
 
 
 
Centrum Edukacji i Pracy młodzieży OHP w Bydgoszczy
 
Punkt informacyjny
 
Zapraszamy do skorzystania z oferty Centrum w celu uzyskania informacji m.in. o: zawodach (charakterystyka, wymagania psychofizyczne), możliwościach kształcenia (szkoły, uczelnie wyższe, kursy zawodowe), rynku pracy (szanse zatrudnienia). Ponadto można uzyskać pomoc w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bydgoszczy jest Państwową Instytucją Rynku Pracy realizującą zadania dla osób w  wieku 15-25 lat w zakresie: pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, kursów, szkoleń oraz projektów ze środków UE.
 
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 
Punkt doradczy – praca za granicą
 
Zapraszamy do odwiedzenia punktu, w którym uzyskacie wiedzę na temat aktualnych ofert pracy za granicą. Na miejscu można skorzystać z porad dotyczących podejmowania zatrudnienia na terenie państw UE/EOG oraz bezpiecznych wyjazdów do pracy.
 
Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją rynku pracy. EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) stanowi sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia z krajów EOG i innych partnerów. Powstała w celu ułatwienia mobilności na europejskim rynku pracy i realizacji międzynarodowego pośrednictwa pracy.
 
 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
 
Punkt konsultacyjny
 
Zapraszamy do odwiedzenia punktu konsultacyjnego, w ramach którego uzyskacie informacje dot.: zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu różnych form zatrudnienia i prowadzenia firmy, praw i obowiązków pracodawców oraz zatrudnionych w zakresie ubezpieczeń, e-Składki – nowego wymiaru rozliczeń od 1 stycznia 2018 r., e-ZLA – zwolnień elektronicznych od 1 lipca 2018 r.
 
Punkt usługowy
 
Na miejscu będzie możliwość założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych. Jest to usługa bezpłatna, dająca możliwość szybkiego i wygodnego załatwienia większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi.
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Do jej zadań należy m.in. stwierdzenie i ustalenie obowiązku ubezpieczeń społecznych, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, prowadzenie indywidualnych kont płatników składek i ubezpieczonych.
 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

 

Punkt informacyjny:

 

Zapraszamy do odwiedzenia punktu informacyjnego, w którym otrzymacie wiedzę dotyczącą usług oraz instrumentów rynku pracy. Ponadto będziecie mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy jakimi dysponuje Urząd.

 

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną Miasta Bydgoszczy, która wchodzi w skład publicznych służb zatrudnienia. Zajmuje się statutowo instytucjonalną obsługą rynku pracy. Odpowiedzialny jest za aktywne (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz pasywne (zasiłki, stypendia, składki na ubezpieczenia) wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawców oraz pozostałych partnerów rynku pracy.

Swoim działaniem obejmuje Miasto Bydgoszcz oraz gminy Powiatu Bydgoskiego.

 

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kujawsko-Pomorski w Toruniu

Punkt konsultacyjny – porady:


Zapraszamy do skorzystania z poradnictwa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób zakładających własną działalność gospodarczą, zatrudnionych i innych pracodawców oraz planujących rozpocząć karierę zawodową.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gromadzi i dystrybuuje środki na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Fundusz pełni rolę narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  

Powrót
BIURA KARIER:


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
bud. C, pok. 002
tel. 52 567 07 20

kom. 509 225 167
e-mail: biurokarier@byd.pl
www.e-absolwent.byd.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
bud. 2.1, pok. 21
tel. 52 374 92 87;
e-mail: kariera@utp.edu.pl
www.kariera.utp.edu.pl
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz
tel. 52 58 29 118
e-mail: biuro_karier@wsb.bydgoszcz.pl
www.wsb.pl/bydgoszcz/studenci/biuro-karier
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
pok. 309B
tel. 52 365 84 60
e-mail: biurokarier@kpsw.edu.pl
www.kpsw.edu.pl/studia,biuro,karier

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz

pok. 408 (IV piętro)
tel. 52 32 36 714
e-mail: biurokarier@ukw.edu.pl
www.biurokarier.ukw.edu.pl

Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz bud. Biblioteki Medycznej, pok. 6
tel./fax 52 585 36 97
e-mail: biurokarier@cm.umk.pl

www.biurokarier.cm.umk.pl

BIURO ORGANIZACYJNE:


tel./fax 52 585 36 97
e-mail: targipracy@offerty.byd.pl